utopia low table
(homage to Oscar Niemeyer's Brasilia)
fibered concrete, extra white glass
160x105x60cm
2019
unique piece